Najnovije vesti

Saopštenje ZED- Zeleno, Ekonomično, Digitalno

Od osnivanja 2007. godine, Centar za evroatlantske studije (CEAS) nastojao je da ide u toku...
Saznaj više
1 2

Dosadašnji rad

Vodič kroz informacionu bezbednost u Republici Srbiji, objavljen u okviru projekta Srbija ide napred: Mapiranje normativnog okvira informacione bezbednosti, koji je podržala Misija OEBSa u Srbiji. Cilj Vodiča je da ukaže na obaveze koje proističu iz članstva i učešća Srbije u međunarodnim telima i organizacijama, ali i koje mogućnosti ovo članstvo pruža za razvoj politika i kapaciteta u ovoj oblasti. Vodič obuhvata postojeći normativni okvir, strategije, principe i preporuke tela kao što su Evropska unija, NATO, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju i Ujedinjene nacije.

Vodič takođe pruža osnovne smernice za dalje korake u procesu sveobuhvatnog uređenja oblasti informacione bezbednosti u Srbiji, poput razvoja Strategije razvoja informacione bezbednosti, kao i očekivanih podzakonskih akata koji detaljnije uređuju određene oblasti obuhvaćene Zakonom.

Bezbednosne provere projekat „Usvajanje Zakona o bezbednosnim proverama – U susret većoj usklađenosti sa Ustavom“, koji je podržala Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji, ima za cilj otvaranje šire javne rasprave o oblasti bezbednosnih provera, uređenju ove oblasti u drugim zemljama, normativnom uređenju i stanju u praksi iste u Srbiji, kao i davanje konkretnih preporuka za unapređenje trenutnog stanja.

Bezbednosne provere projekat „Usvajanje Zakona o bezbednosnim proverama – U susret većoj usklađenosti sa Ustavom“, koji je podržala Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji, ima za cilj otvaranje šire javne rasprave o oblasti bezbednosnih provera, uređenju ove oblasti u drugim zemljama, normativnom uređenju i stanju u praksi iste u Srbiji, kao i davanje konkretnih preporuka za unapređenje trenutnog stanja.