Sanja Vasić

Sanja_Vasic
Sanja_Vasic

Sanja Vasić

Izvršni direktor

Biografija

Rođena 1997. godine u Šapcu. Diplomirala je 2020. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, smer Međunarodna politika.

Prva iskustva stekla je još tokom studiranja angažovanjem na projektima nevladinih organizacija, koji su uključivali organizovanje konferencija i mnogorbrojne istraživačke radove.

Prvo stažiranje započela je u Centru za evroatlantske studije, gde je potom i nastavila dalju karijeru kao projektni asistent.  Nakon godinu dana rada u Centru za evroatlantske studije unapređena je na poziciju projektnog koordinatora.

Svoje radno iskustvo je upotpunila angažovanjem na projektima koji su se bavili ekologijom, građanskim aktivizmom, ali i analizom spoljne politike Republike Srbije, sa fokusom na Evropsku uniju.

Kontakt informacije

Telefon : (1)-1234-4444
Email : Contact@GoodLayers.com