Tijana Jovanović

Tijana_Jovanović
Tijana_Jovanović

Tijana Jovanović

Projektni menadžer

Biografija

Rođena је 1997. godine u Smederevu. Diplomirala је 2021. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na smeru Međunarodni poslovi. Jedan je od osnivača udruženja mladih Centar za kreiranje politika i strategija koje deluje u oblastima životne sredine, održivog razvoja, bezbednosti i drugim oblastima.

Od februara 2021. godine je zaposlena u Insitutu za javnu politiku.

Prva iskustva stekla je angažovanjem na različitim projektima nevladinih i studentskih organizacija, koji su uključivali organizovanje različitih događaja i konferencija, istraživački rad, i slično. Kroz programe edukacije u organizaciji Vestminsterske fondacije za demokratiju radila je sa mladima, edukujući ih o temama poput demokratije, vladavine prava, aktivizma i glasanja.

Svoje radno iskustvo je tokom studija upotpunila aktivnim angažmanom na projektima koji su se bavili analizom srpske spoljne i bezbednosne politike i evroatlantskim integracijama Srbije.

Kontakt informacije

Telefon : (1)-1234-4444
Email : Contact@GoodLayers.com