Saopštenje ZED- Zeleno, Ekonomično, Digitalno

Od osnivanja 2007. godine, Centar za evroatlantske studije (CEAS) nastojao je da ide u toku sa okolnostima, kako prirodnim tako i nametnutim, razvijao se i napredovao ka ostvarivanju svojih ciljeva. Pandemija izazvana virusom Covid-19 koja je pogodila ceo svet 2020. godine, uticala je na savremene političke i društvene tokove. Na površinu su izbili ozbiljni problemi u funkcionisanju društava pojedinačno, kao i političkih sistema u suočavanju sa krizom. Situacija je iziskivala promene, pa je tako i CEAS odlučio da je vreme za promene u sopstvenom delovanju. U jeku pandemije, kao i mnoge druge organizacije, CEAS se susreo sa brojnim preprekama u ostvarivanju ciljeva i sprovođenju projekta. Tada se javila ideja o strukturnim promenama, a dalji razvoj situacije na domaćem i globalnom planu samo je naglašavao važnost i neophodnost reorganizacije.

Strateškim planiranjem, usvajanjem novih metodologija, i višemesečnim radom tima, nastao je ZED- zeleno, ekonomično, digitalno (ZED). Ono za šta smo se jednoglasno složili jeste da je neophodna nova energija u civilnom sektoru, kao i da je potrebno da se pronađu nove ideje koje će pratiti potrebe društva i građana, pre svega. Naš cilj je promocija digitalizacije, promocija održivog razvoja, zelene ekonomije i zelene tranzicije u Republici Srbiji. Digitalizacija je prethodnih godina postala nezaustavljivi proces napred, i društvo koje želi da ide u korak sa svetom ne može da zaostaje u njoj. Pandemija je samo proces digitalizacije potvrdila kao imperativ u svim sferama života. Kako je digitalizacija u Srbiji tek počela da se razvija, ZED smatra da je neophodno raditi više na informisanju, edukaciji i praktičnim znanjima o digitalizaciji među građanima.

Druga tema koja je već nekoliko godina unazad u centru pažnje svetske javnosti jeste ekologija. Sve više resursa, ljudskih i materijalnih se ulaže u edukaciju o neophodnosti zaštite životne sredine i nove tehnologije, a sve u cilju prelaska na čistu energiju. Kako se Republika Srbija godinama unazad bori sa lošim kvalitetom vazduha, urušavanjem prirodnih staništa i okoline smatramo da je neophodno uključiti se u borbu za čistiju, zeleniju i održiviju životnu sredinu. ZED želi da kroz aktivno angažovanje i zalaganje doprinese izgradnji ekološke svesti u Srbiji. Edukacija, radionice, rad sa ljudima kroz konkretne akcije su najdelotvornije sredsto promene svesti.

Kako bi pored čiste sredine imali i čistu ekonomiju, ZED nastoji da pokrene i podstakne debatu o čistoj, kružnoj ekonomiji. Inovacije u ekologiji moraju da se poklope sa inovacijama u ekonomiji, inače tranzicija neće biti delotvorna. Da bi ceo proces bio klimatski pravedan, mora se sprovesti i pravedna zelena tranzicija, kako niko ne bi bio oštećen tokom prelaska na čistiju ekonomiju. 

Iniciranjem ovih tema nastojimo da pokrenemo sve aktere na društvenoj i političkoj sceni da se uključe u teme koje su gorući problemi ove generacije. 

Radi ostavarivanja ovih ciljeva spremni smo da sarađujemo sa svim akterima društvenog i političkog života u Srbiji, ali i sa međunarodnim akterima. Samo saradnjom, edukacijom i usvajanjem novih znanja i veština u poljima digitalizacije, ekologije i cirkularne ekonomije možemo da dostignemo čist i održiv stepen razvoja i zaštitimo sebe i okolinu.

Beograd, maj 2022. 

Related Posts

Leave a Reply

5 × three =